Sme komunitná organizácia pivných nadšencov a priaznivci poctivého piva, ktorej cieľom je podpora domáceho varenia piva na Slovensku formou:

- Organizácie celoslovenskej súťaže domácich varičov piva "Domovaričská pivománia".

- Poskytovania poradenstva pre začínajúcich aj pokročilejších domovaričov.


Naše poslanie: Pomáhať na Slovensku znovu objaviť kvalitné pivo, jeho rozmanitosť chutí a štýlov.


Práve pre naše nadšenie pre poctivé pivo, sme sa rozhodli prebrať od Jána Pokrievku súťaž a pokračovať v tejto peknej myšlienke v Seredi. Trochu sme ju modifikovali v nádeji, že bude zodpovedať aktuálnym trendom a pritom si zachová svoju podstatu – podporu domáceho varenia piva.