Vyznanie Jána Pokrievku k Domovaričskej pivománii.

Celoštátnu degustačnú súťaž pre domácich varičov a výrobcov piva pod názvom Domovaričská pivománia v Martine som vymyslel v lete 2011 a už v októbri toho istého roku sa uskutočnil jej prvý ročník. Cieľom tejto novej degustačnej súťaže bolo rozšíriť možnosti na vzájomné súťaženie medzi homebrewármi a umožniť bez obmedzenia v kategóriách zvlášť pre koncentráty a zvlášť pre základné suroviny zúčastniť sa každému, kto bude mať záujem. Zámerne som súťaž organizoval len pre slovenských výrobcov domáceho piva, aby som sa výrazne odlišoval od rožňavskej medzinárodnej súťaže Slovak Homebrewing Star a neskôr aj od Bielej vrany v Košiciach. Spracoval som podrobné propozície a podmienky súťaže, stanovil sedem základných kategórií, v ktorých sa súťažilo, pričom tri boli pre pivá z koncentrátov, tri pre pivá zo základných surovín a jedna bola pre pšeničné pivá. Oslovil som všetkých známych slovenských homebrewárov a našiel som na Slovensku aj kolegov, ktorí mi boli ochotní pomôcť s doručením vzoriek pív. Termín súťaže som zvolil zámerne vždy na nedeľu po októbrovom medzinárodnom stretnutí zberateľov v Martine, pretože to vytváralo najlepšie podmienky na účasť a dodanie prihlásených vzoriek pív. Na podujatí participoval každý rok výraznou mierou aj hotel a pivovar Victoria, ktorý poskytol zdarma pivovarnícky salón, obsluhu, občerstvenie pre degustačné komisie, chladiarensky box na uloženie pív a tým zvýšil úroveň tohto podujatia. Ďalším spoluorganizátorom bol martinský Porter club, hlavne v osobe Cyrila Klimu, ktorý mi zabezpečoval počítačové pracovisko na vyhodnocovanie výsledkov a riadil prácu obsluhujúceho personálu. Všetky záležitosti spojené s prípravou a organizáciou degustačnej súťaže som každý rok koordinoval aj s Asociáciou malých nezávislých pivovarov Slovenska.

Každý rok som pre prvých troch v každej kategórii zabezpečil vecné ceny, vyrobil som pre všetkých účastnícke diplomy, ale aj diplomy za umiestnenie. Priebežne som musel zaisťovať aj degustátorov tak, aby v komisiách boli aj odborníci, členovia klubu, homebrewári, zahraniční hostia, prípadne iní záujemcovia. V deň súťaže som už celú agendu v zákulisí odovzdal Cyrilovi Klimovi a ja som sa venoval s mikrofónom v ruke len moderovaniu súťaže.

Degustácia bola prísne anonymná a degustátori, ktorých som vymieňal po každej kategórii dostávali na stôl v pohároch len očíslované vzorky pív. Museli vyplniť a odovzdať asistentkám degustačný záznam s pridelenými bodmi, podľa ktorého sa realizovalo na počítačovom pracovisku vyhodnocovanie a vyhlasovanie výsledkov po každej kategórii.

Bol to každoročne dobre zabehaný systém, ktorý vysoko hodnotili aj účastníci súťaže. Príjemné prostredie priamo v reštauračnom hotelovom pivovare, profesionálni čašníci a čašníčky, pekné asistentky, hodnotné ceny, moderovanie celého podujatia, počítačové spracovanie výsledkov, to všetko dodávalo tomuto podujatiu ten správny imidž.

Za päť ročníkov Domovaričskej pivománie (2011-2015) sa v Martine predstavilo 56 domácich pivovarov z celého Slovenska, vystriedalo sa tu 48 degustátorov a ochutnalo sa 339 pív. Jubilejný 5.ročník v roku 2015 bol však posledný, ktorý som zorganizoval, organizácia súťaže sa v ďalších rokoch presťahovala do Serede. Som rád, že sa našli pokračovatelia v tomto mojom načatom diele a verím, že Domovaričská pivománia prežije ešte veľa rokov a prinesie pre účastníkov veľa pekných zážitkov.