Štatút - časť 1.

1) Organizátori súťaže

Hlavnými organizátormi degustačnej súťaže sú Homebrewing Fan Club pod záštitou Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku - Sekcie homebrewingu.

2) Miesto a termín konania súťaže

Degustačná súťaž sa uskutočňuje raz ročne v Seredi.

3) Ciele súťaže

a) podporiť ďalší rozvoj homebrewingu (domáceho varenia piva) na Slovensku,
b) získavať pre domáce varenie piva nových domovaričov a súťažnou formou ich motivovať k zvyšovaniu úrovne kvality ich produktov a pestovaniu pivnej kultúry,
c) vytvoriť podmienky pre vzájomné súťaženie medzi slovenskými domácimi výrobcami piva,
d) vytvoriť súťažné podmienky pre výrobcov domáceho piva z mladinových, resp. sladinových koncentrátov a aj zo základných surovín,
e) prezentácia slovenského homebrewingu pred hosťami, ktorí budú prítomní na Domovaričskej pivománii ako degustátori alebo ako pozorovatelia, ako aj širšej verejnosti,
f) vytvorenie príležitosti na stretnutie domovaričov, výmenu skúseností a vzájomné spoznávanie.

4) Charakter súťaže

Súťaž má medzinárodný charakter a je určená pre záujemcov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí sa venujú domácemu vareniu piva, t.j. nie sú vyrábané na komerčné účely alebo v zariadeniach, v ktorých sa vyrába pivo na komerčné účely.

5) Kategórie

Pivné kategórie sú určované na každý nový ročník osobitne a to na základe aktuálneho záujmu a súťažných trendov.
Poznámka:
Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z uvedených súťažných kategórií zmeniť prípadne zrušiť, ak nebude dostatočný počet prihlásených vzoriek (minimálne 5 v jednej kategórii), alebo operatívne zlúčiť niektoré kategórie. Ak to bude reálne, môže byť vyhlásená aj nová kategória.

6) Účastníci súťaže:

a) Do degustačnej súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí odošlú prihlášku do stanoveného termínu, vyplatia štartovné a súčasne súhlasia s propozíciami súťaže. Súhlas s propozíciami súťaže sa rozumie podanie prihlášky do súťaže. Prihlášky do degustačnej súťaže sú dostupné v elektronickej podobe na web stránke www.domovaricskapivomania.sk, alebo na Facebookovom profile „Domovaričská pivománia“.
b) Každý domáci varič (domáci pivovar) sa môže zúčastniť podľa vlastného záujmu v rôznych vyhlásených kategóriách (aj vo viacerých). V každej kategórii je však možné prihlásiť maximálne dve rôzne vzorky piva s rozdielnymi názvami, ktoré zodpovedajú svojimi charakteristickými vlastnosťami danej kategórii. V prípade nesprávneho zaradenia piva v prihláške si organizátori vyhradzujú právo preradiť prihlásenú vzorku do odpovedajúcej kategórie, respektíve vzorku zo súťaže vyradiť.


pokračovanie štatút časť 2.