Štatút - časť 1.

1) Organizátori súťaže

Hlavnými organizátormi celoštátnej degustačnej súťaže sú Homebrewing Fan Club pod záštitou Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku - Sekcie homebrewingu.

2) Miesto a termín konania súťaže

Degustačná súťaž sa uskutočňuje raz ročne v Seredi.

3) Ciele súťaže

a) podporiť ďalší rozvoj homebrewingu (domáceho varenia piva) na Slovensku,
b) získavať pre domáce varenie piva nových domovaričov a súťažnou formou ich motivovať k zvyšovaniu úrovne kvality ich produktov a pestovaniu pivnej kultúry,
c) vytvoriť podmienky pre vzájomné súťaženie medzi slovenskými domácimi výrobcami piva,
d) vytvoriť súťažné podmienky pre výrobcov domáceho piva z mladinových, resp. sladinových koncentrátov a aj zo základných surovín,
e) prezentácia slovenského homebrewingu pred hosťami, ktorí budú prítomní na Domovaričskej pivománii ako degustátori alebo ako pozorovatelia, ako aj širšej verejnosti,
f) vytvorenie príležitosti na stretnutie domovaričov, výmenu skúseností a vzájomné spoznávanie.

4) Charakter súťaže

Súťaž má celoštátny (nie medzinárodný) charakter a je určená pre všetkých záujemcov zo Slovenska, ktorí sa venujú domácemu vareniu piva, t.j. nie sú vyrábané na komerčné účely alebo v zariadeniach, v ktorých sa vyrába pivo na komerčné účely.

5) Kategórie

Pre pokročilejších domovaričov:
I. kategória – Pšeničné pivá belgického typu
II. kategória – Stout (Dry Stout)
III. kategória – IPA (American IPA)
IV. kategória – Brown Ale
V. kategória – Experimentálne pivá – svetlé

Pre začínajúcich domovaričov: (do 2 rokov domovaričstva).
VI. kategória – American Pale Ale
Pivá z mladinových koncentrátov, sladinových výťažkov a základných surovín pre začínajúcich domomovaričov.

Poznámka:
Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z uvedených súťažných kategórií prípadne zrušiť, ak nebude dostatočný počet prihlásených vzoriek (minimálne 5 v jednej kategórii), alebo operatívne zlúčiť niektoré kategórie. Ak to bude reálne, môže byť vyhlásená aj nová kategória. Začínajúcemu domovaričovi nič nebráni prihlásiť svoje pivo aj do ostatných kategórií vyhradených pre pokročilejších domovaričov. Začlenenie domovariča do skupiny začínajúcich domovaričov je zodpovednosťou domovariča, organizátori súťaže nenesú zodpovednosť, keď domovarič uviedol v prihláške nepresné údaje.

6) Účastníci

Do degustačnej súťažnej prehliadky sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia, s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí odošlú prihlášku do stanoveného termínu, vyplatia štartovné a súčasne súhlasia s propozíciami súťaže. Súhlas s propozíciami súťaže sa rozumie podanie prihlášky do súťaže. Prihlášky do degustačnej súťaže budú na požiadanie zaslané buď elektronickou poštou, resp. budú k dispozícii na web stránke www.domovaricskapivomania.sk, alebo na Facebookovom profile „Domovaričská pivománia“.


pokračovanie štatút časť 2.