Štatút - časť 4.

14) Záverečné ustanovenia.

Pri zrušení niektorej kategórie, alebo úplnom vyradení piva zo súťaže, bude dotknutým účastníkom vrátený účastnícky poplatok v plnej výške. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na zmeny v propozíciách ak by nastali problémy či neočakávané situácie alebo okolnosti.


/* - babarnička – nitrianske nárečie – vrchnák