Štatút - časť 4.

13) Záverečné ustanovenia

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na zmeny v propozíciách ak by nastali problémy či neočakávané situácie alebo okolnosti.


/* - babarnička – (nárečové slovo; Spiš, Zemplín, Nitra) – vrchnák, zátka na fľaši